Tuesday, February 10, 2015

Mesyuarat Kali Pertama Program Imarah Surau 2015

Pada 9 Februari yang lalu, pihak pentadbiran bersama-sama dengan AJK MAKDIS dan beberapa guru yang terpilih telah mengadakan mesyuarat kali pertama untuk Program Imarah Surau 2015. Tujuan diadakan mesyuarat ini adalah untuk mengkoordinasi aktiviti-aktiviti dan perjalanan aktiviti imarah surau pada tahun ini. Beberapa pembaharuan telah dicadangkan antaranya seperti memasang penghadang di dalam surau dan juga di kawasan wudhu', meletakkan komputer di dalam surau, mewujudkan beberapa sudut baru didalam surau dan beberapa aktiviti lain. Pihak pentadbiran juga berharap SKKS dapat memenangi pertandingan Imarah Surau pada tahun ini.